zmieniacz paletPonownie, to byłoby istotne, aby mieć kilka lat udanej i bezproblemowej handlu zbudować dostateczne rezerwy, tak aby nowe podmioty do biznesu będzie w gorszej sytuacji, a inicjatywa przedsiębiorcza będą tłumione.

Odpowiedzią na te problemy był dla kupców połączyć swoje zasoby, aby zapewnić centralne fundusze z czego straty mogą być spełnione bez katastrofalnych skutków na dowolnym na wpłacającego. Z czasem niektórzy kupcy stały się szczególnie zainteresowany i specjalistom w tej nowej dziedzinie biznesu i upuścił swoje inne zawody stać profesjonalne akceptujące ryzyka. Stopniowo ich uzyskania zrozumienia klas handlu i związanymi z tym zagrożeniami, tak aby były one w stanie ocenić ryzyko związane z danym przedsięwzięciem i zdecydować, jakie składki należy dokonać na zasadzie słuszności do funduszu centralnego.

Było, ponieważ wciąż jest wiele możliwości indywidualnej opinii, wiedzy i rozwoju portfela w ocenie ryzyka. To nie była długa, dlatego przed pośrednikami wydaje się działać jako łącznik między kupców i ubezpieczycieli.

Z tego to wyraźnie widać, że wprowadzenie ubezpieczenia absolutnie zasadnicze znaczenie w rozwoju handlu jako środki do przenoszenia ryzyka. Z biegiem lat branża ubezpieczeniowa również odegrała swoją rolę w ograniczaniu ryzyka i eliminacji. Poprzez zwiększenie stawki składek, nakładając ekscesy lub prosząc ubezpieczony nosić część ryzyka samego, ma zachęcać do poprawy ryzyka "niedostateczne". Wykorzystanie przeszkolonych inspektorów do kontroli właściwości proponowanych do ubezpieczenia spowodowała również wiele zaleceń dotyczących zwiększonych przepisów bezpieczeństwa i lepszych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Służby kontrolne wykonywane przez inżynierii biura zmniejszyć ryzyko utraty lub uszkodzenia. W sensie bardziej ogólnym, ulotki i filmy produkowane na różne tematy przez stowarzyszenia ubezpieczeniowe pomóc edukować społeczeństwo mieć świadomość istnienia zagrożeń, zwłaszcza w domu.